Sistemik ve genetik hastalıklarda tırnak değişimleri

Tırnağın yapısal değişiklikleri ve anomalileri bazı sistemik hastalıklara yada genetik bozukluklara ait olabilir. Hatta sistemik bir hastalıkta ilk belirtiler tırnak problemleri ile başlayabilmektedir. Bu nedenle el ve ayaklarda tırnakların muayenesi ve problemlerin belirlenmesi son derece önemlidir. El tırnakları değerlendirmesi kolaydır. Ayak tırnaklarının değerlendirmesi daha zordur. Çünü ayak tırnakları travmalardan daha fazla etkilenmekte ve değişime uğramaktadır. Bunlar tırnakların asıl problemlerini maskeleyebilmektedir.

Tırnakların yapısal değişimlerinin muayenesinde tüm deri ve ağız içi ve genital alan gibi mukoza alanları birlikte değerlendirilmelidir.

Tırnak değişimlerinin takibi son derece önemlidir. Örneğin tırnak üzerindeki bir renk değişikliğinin kutikulaya olan mesafesi ölçülerek not alınmakta sonraki kontrollerde tırnağın günlük 0.1-0.15 mm uzaması hesaplanarak kutikuladan ne kadar uzaklaştığına bakılmaktadır. Ayrıca tırnak yapısal değişimlerin kutikulaya olan mesafesi sistemik problemin kabaca ne zaman olduğunu tahmin etmemizi sağlamaktadır. Örneğin tüm tırnaklarda kutikulaya 2 mm mesafedeki bir değişim sistemik nedenden kaynaklanıldığı şüpheleniliyor ise bunun zamanı ortala15-20 gün önce olabilir.

Sistemik hastalıklara daha az spesifik birlikteliği olan tırnak anomalileri;

Splinter hemorajiler

Tırnakta Beau çizgileri

Onikomadezis

Onikolizis

Tırnakta pitting

Kolinişya

Tırnakta pigmente bantlar


Sistemik hastalıklara daha fazla spesifik birlikteliği olan tırnak anomalileri;

Lökonişya

Tırnakta Mee çizgileri

Tırnakta Muehrcke çizgileri

Half & Half yada Lindsay Tırnakları Nails (renal disease)

Terry tırnakları

Clubbing 

Genetik cilt hastalıkları ve sendromlar ile birlikte olan tırnak anomalilleri

Darier hastalığı(keratosis follicularis);  otosomal dominant genetik bir hastalıktır. Yüz ve gövdede seboreik alanlarda hızla ilerleyen yağlı karatotik papüller bulunmaktadır. Tırnaklarda uzunlamasına çiziglenme ve oluklar bulunmaktadır. Bunların tam tırnak ucunda sonlanmasında V şeklinde onikolizis gözlenmektedir. Tırnakta bu V alanında tırnak altı hiperkeratozis gözlenmektedir.

Dyskeratosis Congenita(Zinsser–Cole–Engman syndrome); X kromozom geçişli DKC1 geninde  mutasyon mevcuttur. Çok erken dönemde ağızda lökoplakiler, deride hiperpigmentasyonlar, ilerleyici tırnak bulguları; koilonychia, onychorrhexis, onychoschizia ve nadiren anonychia olmaktadır. 

Pachyonychia Congenita; tırnak yatağında hiperkeratozis vardır. Tırnak plakları koyu renkli, enlemesine eğimi artmıştır. El içi ve ayak tabanında kalınlaşma-palmoplantar keratoderma, mukozada leukoplakia ve folliküler keratosis olabilmektedir.

Nail–patella–elbow sendromu (genetik osteoonychodysplasia yada Fong’s sendromu) otosomal dominant genetik geçişlidir. Diz kapağı kemiği-patellada displazi, dirsek eklemlerinde hareket azalması, nefropati ve ilerleyici böbrek yetmezliği gelişmektedir. Tırnalarda hipoplazi, aplasia olabilmekte yada üçgen şekilli lunula görülebilmektedir. 

Sarı tırnak sendromu; tırnaklar yavaş büyümekte ve renkleri sarıdır. Kronik akciğer yetmezlikleri ve lenf ödemde görülmektedir. 

Incontinentia Pigmenti; X genii le geçmektedir. Vücut ve yüzde  Blaschko tarafından tanımlanan çizgilere uyan döküntüler bulunmaktadır. Nörolojik belirtiler gelişebilmektedir. 

 

Dizayn