Tırnak Tümörleri

 • Siğilller

Tırnak ünitesinin en sık görülen iyi huylu tümörleri siğillerdir. Etken HPV virüsleridir. Kaba üst yüzeyleri ile kolay tanı konulmaktadır. Sıklıkla tırnak çevresi deri katlantısına yerleşmektedir. Nadiren tırnk yatağına yerleşebilmektedir. Üzerinde yarıkların-fissür gelişmesi kanmalı ve ağrılı bir klinik görüntü yapmaktadır. Tırnaklarını yiyenlerde diğer tırnaklara kolay dağılmaktadır.

 Tedavi; keratolitik ilaçlar, kriyotedavi, lazer, elektrokoter yapılabilir. Bleomycin, imiquimod interferon yada diphencyprone kullanılabilmektedir. CO 2 lazer etkin ve seçkin tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır.

 • Pyogenic Granuloma, Piyojenik granuloma

Damarsal iyi huylu bir tümördür. Erken yaşlarda daha sık gözlenir. Sıklıkla 1 adet, damarsal bir kitle olarak deriden kabarık gözlenmektedir. Bir travma sonrası gelişmektedir. Bazı ilaçların kullanımı(indinavir, retinoidler, ciclosporin, lamivudine, capecitabine, cetuximab gibi) pyojenik granuloma yapmaktadır.

Tedavi; Lokal anestezi altında CO2 lazer tedavisi en seçkin tedavidir.

 • Glomus tümörü

El ve ayak parmaklarında daha çok tırnak altında yoğun olmak üzere arteriovenöz anastomozlar bulunmaktadır.  Bunlara "glomus body" denilmektedir. El ve ayak parmaklarında 93–501 adet cm2 de glomus var. Her glomus oval 300 μm uzunluğundadır ve kapsüllerin içerisinde birçok kolinerjik kas hücreleri içermektedir. Parmaklar gibi uç noktalarda kan dolaşımını ısı değişimine göre düzenlemektedir. Soğukta glomuslar genişler iken arterioller daralmaktadır. 

Glomus tümörleri glomus body deki  nöromyoarteriyal glomus hücrelerinin tümörüdür. Vücudun her tarafında çıkabilir ancak % 75 oranında ellerde görülmektedir. Sıklıklada parmak uçlarında ve tırnak altındadır. 

Ağrı, özellikle soğukta şikayetlerin artışı ve iğne ucu batma hassasiyeti tipik belirtilerdir.

MRI en iyi tanı yöntemidir.

Tedavi;  cerrahi eksizyondur.


 • Tırnak altında ekzositozis, Subungual exostosis

Tırnakların altında parmak kemiklerinden kaynaklanarak problemler tırnakları etkileyebilmektedir. Bunlar içerisinde en sık gözlenen ve bilineni “subungual exostosis” dir.

2 klinik formu tanımlanmaıştır.

Tip I; subungual osteochondroma

Tip II; subungual osteoarthritic spur 

Subungual osteochondroma

Tırnak altında kemik dokusunda büyüme olmaktadır. Sıklıkla ayak baş parmakta daha az sıklıkla 1-3 parmaklarda gözlenmektedir. Aslında exostosis olarak tanımlanmakla birlikte tam bir exostosis değildir. Ostechondrom daha doğru bir tanımlamadır. Tırnak altı kemikten chondroid-kırkırdak dokusunun deri altına göçü-metaplazisi ve burada çoğalması ve alttaki kemik lezyonunun şapka gibi örtmesinden kaynaklanmaktadır. Bu kıkırdak doku tırnak yatağını tamamen kaplayabilmektedir. 

Sıklıkla genç yaşlarda ortaya çıkmaktadır. İlk şikayetler sık tekrarlayan paranychia-dolamadır. Başparmak iç kenarına yerleşmekte ve burada tırnak batmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle çocuklarda sık tekrarlyan paranişia ve tırnak batmalarında bu hastalık akla getirilmelidir. Tanı rontgen çekilmesi ve osteochondroma nın saptanması ile konulmaktadır. 

Tedavi; lezyonun cerrahi olarak alınmasıdır.

Subungual osteoarthritic spur

Subungual osteochondroma ya göre daha geç yaşlarda başlamakta sıklıkla 40-60  yaş döneminde çıkmaktadır. Parmakların uç kemikleri üzerinde başlamaktadır. Son parmak ekleminde parmak ucunun aşırı dorsiflexionuna neden olmakta ve bu eklem zamanla hereketini yitirmektedir. "Pincher nail" e klinik olarak fazla benzemektedir. 

 • Onychoclavus, tırnak nasırı

Onychoclavus tırnak altında tırnak yatağında nasır gelişimidir. Bu tırnağın anatomik problemlerinden yada ayakkabıdan kaynaklanmaktadır. Sıklıkla ayak başparmak tırnağında gözlenmektedir. Bu parmakta tırnakta onikolizis vardır. Bu tırnak kaldırldığında altında nasır rahatlıkla gözlenmektedir. Üzerine basınç uygulandığında ağrılıdır.

 • Pseudomyxoid cyst(Ganglion kisti, Dijital myxoid psudocyst) 

Sıklıkla el başparmakta gözlenmektedir. Parmakta en alt eklem üzerinde jelatin içeren materyal destek doku içerisindedir. Dışında kistler gibi epitelyal kılıfı yoktur. Bu nedenle yalancı kist olarak tanımlanmaktadır. Bu yapı eklem içi ile ilişki halindedir. Bu ilişki MR ile gösterilebilmektedir. Bu kistik yapı yerleşim yerinde tırnak üzerinde şekil düzensizliği yapmaktadır.

Tedavi; cerrahi ekzisyon ile birlikte kistin eklem içi bağlantı kanalının ligasyonu ile sağlanmaktadır.

Ayrıca kanalın kapanması için 0.2 mL sklerozan 1% tetradecyl sodium kist jeli dışarı alındıktan sonra uygulanmakta 6 hafta ara ile 2-4 seans yapılmaktadır. Kompresyon tedaviside etkilidir.

 • Nail matrix nevi, Tırnak beni

Tırnakta özellikle matrixte ben nadirdir ve sıklıkla elde özellikle başparmak tırnağında saptanmaktadır. Genellikle çocuklarda görülmektedir. yaşla birlikte kaybolmaktadır. 

Tırnak matrixine yerleşimi tırnak üzerinde bant şeklinde renkli alana yol açmaktadır buna “longitudinal melanonychia” denilmektedir. Bazende tüm tırnak etkilenmekte "total melonişia" gelişmektedir. Renk siyahtan kahverenginin tonlarına kadar değişebilmektedir.

Bazen doğumsal benler tırnak çevresi katlantı derisine yada hiponişyuma yerleşebilmektedir.

Bazen büyük olanları tırnakta maling melanoma tanısında kullanılan "Hutchinson belirtisi" vermekte yani tırnak üstü deri katlantısı hatta cuticlada renklenme yapmaktadır.

Tedavi; Çocuklarda takip önerilmektedir. Erişkinlerde eksize edilebilir.

 • Onychomatricoma

Tırnak matrixinin benin tümörüdür. Sıklıkla el parmaklarında özellikle orta yaşta görülmektedir. Tırnakta uzunlamasına bant oluşmakta, tırnak plağı kalınlaşmaktadır. Tırnak beyaz-sarı renkte uzunlamasına bantlar ve splinter hemorajiler görülmektedir. 

Tedavi; Cerrahi eksizyon önerilmektedir.

 • Tırnakta Bowen Hastalığı

Nadir görülmektedir. Aslında SCC nin carcinoma insutu formudur. Genellikle tırnak yatağından yada tırnak çevresi deriden kaynaklanmaktadır. Özellikle erkeklerde elde orta parmakta görülmektedir. Sol el 1., 2., ve 3. Parmakta görülmektedir. HPV yani siğiller yapan nedenler arasındadır. Bunun dışında radyoterapi, arsenik ve böcek ilaçları ile temas, "dyskeratosis congenital " diğer nedenler arasındadır. Sılıkla tırnak çevresinde siğile benzer bir yapı gelişmektedir.Üzerinde ülser gelişebilir. Kronik ekzamalara benzer eritemle seyredebilmektedir. Bazen tırnak altı yerleşimi onikolizis yapmaktadır.

 

Tedavi; cerrahi eksizyon önerilmektedir.

Squamous cell carcinoma, SCC

Tırnakların en sık görülen maling tümörleridir. Sıklıkla orta yaş üstü ve el parmaklarında görülmektedir. Radyoterapi sonrası gelişen radiodermatitis, HPV kökenli siğiller, HIV enfeksiyonu kolaylaştıran nedenlerdir. HPV tip 16, 34 ve 35 suçlanmaktadır. Genital siğillin bulaşmasından şüphenilmektedir.

Tırnak çevresinde yada altında tümör yavaş büyümektedir. İlk önce nodüler sonra ülserasyon gelişmektedir. Paranişia sıklıkla vardır. Tırnak altı tutulumunda onikolizis olmaktadır. Metastaza bağlı ağır klinik tablolar gelişebilmektedir.

Tedavi; Cerrahi eksizyn hata parmak amputasyonu yapılabilir.

 • Keratoakantoma, Keratoacanthoma

Sıklıkla orta yaş sonrası ellerde ilk 3 parmakta görülmektedir. Tümör hızlı büyümekte ve kemik ve tırnağı yıkmakta şeklini bozmaktadır. Nedenler arasında travma ve HPV suçlanmaktadır. "Incontinentia pigmenti" de subungual keratoacanthoma erken yaşlarda gelişebilmektedir. Tırnak yatağı ve çevresinde hızlı büyüyen ağrılı lezyon olarak ortaya çıkmaktadır. Kendiliğinden iyileşmektedir.

Tedavi; cerrahi eksizyon ve lezyonun küratajı yapılmaktadır.

 •  Carcinoma Cuniculatum (VERRUCOUS CARCINOMA)

Nadir görülen aslında düşük seviyeli SCC dir. Kliniği daha agresif seyretmektedir. Ancak metastaz yapmaz. Hızla büyümekte ve verrüköz bir yapı gelişmektedir. Pürülan bir akıntı ödem ve zamanla kemik hasarı gelişmektedir.

Tedavi; cerrahi eksizyon hatta amputasyon yapılabilir. 

 • Melanoma;

Beyaz ırk dışında görülme sıklığı yüksektir. El ve ayak başparmak tırnak tutulumu görülmektedir. Tırnak matrixndeki bir benden de kaynaklanabilmektedir. 

Longitudinal melanonychia ilk belirtidir. Bu bantın yukarısında ve çevre tırnak derisinde, hiponişyumda pigmentasyonun devam etmesi “Hutchinson’s sign” olarak tanımlanmaktadır.

Dermatoskopi tanısal değer açısından son derce önemlidir. Klinik ağır seyretmektedir. Zamanla tırnak yatağında ülserasyon kanama gelişmektedir.


Tedavi; Cerrahi eksizy0n hatta amputasyon yapılabilir.
 

Dizayn