Çocuklarda Saç Dökülmesi

Saç folliküleri gebeliğin 14. haftasın da görülmeye başlamakta ve hızlı büyüyerek 8. haftada görünür hale gelmektedir. Bunlar lanugo olarak tanımladığımız pigment içermeyen birkaç cm uzunluğunda ince saçlardır. Gebeliğin 7. ve 8. aylarında lanugo kılar dökülmekte yerini intermediet ve  terminal saçlar almaktadır. Yeni doğanda saçlar saçlı deri bütününde aynı yaşam evresindedir. Bu nedenle saçların yaşam siklusu ve form değişiminde yoğun dökülmeler olabilmektedir. Bu geçiş süreci doğum sonrasındada devam etmekte ilk olarak önde frontal bölgede saçlar dökülmekte sonrada  2-4 aylarda occipital bölgede dökülme olarak yerine terminal saçlar çıkmaktadır.

Yeni doğanda saç danstisitesi 1135 saç/cm2 dir. Saçlı deri alanı  genişledikçe bu yoğunluk azalmaktadır.

1yaş civarında erişkinde olduğu gibi saçın normal fizyolojik siklusu başlamaktadır. Bununla birlikte fizyolojik dökülmeler olabilmektedir. Ancak yeni doğanda ve çocuklarda patolojik dökülmeler iyi değerlendirilmeli dikkatli olunmalıdır.

Değerlendirmede en önemli kriter saç dökülmesinin başlangıç yaşıdır.

Yeni Doğan ve Çocuklarda Patolojik Saç Dökülmeleri

Çocuklarda patolojik saç dökülmeleri 3 gurupta değerlendirilmektedir.

1. Saç şaft defektine bağlı anomalililer ve saç dökülmeleri; doğumla yada doğumdan sonraki ilk aylarda belirginleşmektedir. Saçların mikroskopik değerlendirmesi ile tanıları konulabilmektedir. Saç şaft defektleri saç kırılmalarına neden olarak dökülme yapmaktadır.  Bunlar doğumsal olarak tek başlarına olabildiği gibi başka sistemik hastalıklar ile de birlikte olabilmektedir. Saç şaft defektleri akiz yani sonradanda gelişebilmektedir. Sıklıkla sadece saçlar ile sınırlıdır . Saç şaftı anomalileri 2 ye ayrılmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için...

Saçlarda kırılma yaparak  dökülmelere neden saç şaft anomalileri

 • Trichorrhexis Nodosa Congenita;
 • Monilethrix;
 • Pseudomonilethrix;
 • Pili torti;
 • Trichorrhexis invaginata-Bambo saçlar;
 • Trichodystrophia;
 • Pili bifurcate;

Saçlarda kırılma yani dökülmelere neden olmayan saç şaft anomalileri; 

 • Difüz parsiyel wooly hair;
 • Pili annulati;
 • Wooly hair;

Doğumsal olmayan sonradan gelişen saç şaft anomalileri;

 • Wearhering hair;Hava koşullarından etkilenmiş saç şaft anomalileri;
 • Trichoptilosis;
 • Akiz progresif kinking hair;

2. Lokal saç dökülmeleri;

 • Alopecia areata
 • Tinea capitis
 • Trichotillomania
 • Tracton alopesi
 • Triangular alopesi
 • Congenital aplasia cutis

3. Diffüz saç dökülmeleri;

 • Telogem efflulivum
 • Alopecia diffusa, totalis
 • Loose anagen hair

 

Dizayn