Melanositik nevusler

   Melanositik Nevüsler

Melanositik nevüsler sıklıkla ‘ben’ olarak da adlandırılmaktadır. Vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkabilirler ve renkleri kahverenginin tonlarında siyaha kadar değişebilmektedir.  Genellikle bir santimetreden küçük, sınırları belirgin, leke yada deriden kabarmalar şeklinde görünürler. Benler deride daha önceden var olan melanositlerden yada nevomelanosit adı verilen hücrelerden oluşurlar. Melanositik nevüsler normal deride bazal membran boyunca tek tek dizilmiş olan melanositlerin aksine, melanosit kümelerinden oluşurlar. Bu kümelerdeki melanositlerin dendritleri yoktur.

Nevüs gelişiminde rol oynayan önemli faktörler; genetik, yaş, deri tipi, güneş ve ultraviyole ışınları, hormonlar ve vücut savunma sisteminin baskılanması-immünsüpresyon olarak sayılabilir.

Melanositik nevüs gelişiminde esas çevresel risk faktörünün güneş ışınlarına maruziyet olduğu son zamanlarda yapılmış olan çalışmalarla desteklenmektedir. Özellikle hayatın ilk iki yılındaki güneş ışınıyla temasın miktarı melanositik nevüs gelişiminde önemlidir. Çocukların maruz kaldıkları güneş ışını miktarı ve yoğunluğu sonradan gelişen melanositik nevüs oluşma sıklığını arttırmaktadır. Açık cilt tipine sahip olanlarda, çilleri olanlarda, açık saç ve göz rengine sahip olanlarda ve yoğun güneş ışığı maruziyetinde melanositik nevüs sayısında artış gösterilmiştir. Aralıklı güneş ışınlarına maruz kalınması kronik olarak uzun süreli maruziyetten daha önemlidir ve hatta devamlı güneş ışınları altında yaşayan kişilerde melanositik nevüs sayısının daha az bulunduğu bildirilmiştir.

Nevüs gelişiminde genetik özellikler de önemli bir yer tutmaktadır. İkizlerde aile bireylerinde nevüs yoğunluğu ve toplam nevüs sayısında artış saptanmıştır.

Klinik Özellikleri

Melanositik nevüsler (MN) genellikle çıplak gözle bakıldığında yüzey ve renkleri homojendir, şekilleri yuvarlak veya ovaldir, sınırları keskin ve düzenlidir. Genellikle çapları 6mm’den küçüktür. Bu nevüslerin yüzeyleri deriden kabarık veya düz olabilir. Genellikle renkleri pembe, deri rengi veya kahverengidir.

Kabarık olan nevüsler genelde intradermal yerleşimlidir, daha açık renkli görülür. Düz olan nevüsler junctional veya nevomelanositik komponentleri içerir ve daha koyu renkli olma eğilimindedir. Açık tenli kişilerde MN’lerde koyu kahverengi ve siyah pigmentasyon görülmesi olağan değil iken, koyu tenli kişilerde MN’ler normal olarak koyu renkte pigmentasyon gösterir. Fakat tırnak yatağı, parmaklar gibi vücudun uç noktaları ve mukozal bölgelerde çok koyu kahverengi ve siyah renk izlenmesi kişinin deri renginden bağımsız olarak şüphe ile yaklaşılması gereken durumlardır. MN yüzeyinde kıllar görülebilir ve bu kıllar daha kalın, koyu renkli ve uzun olabilir. Avuç içi ve ayak tabanlarındaki nevüsler kıl içermez.

Melanositik nevüslerin Klinik Tipleri

Melanositik nevüsler; öncelikle doğuştan-konjenital ve sonradan çıkanlar-edinsel olarak ayrılırlar.

Sık gözlenen edinsel nevüsler doğumdan sonraki ilk 6 ayda ortaya çıkarlar. Yavaşça ve simetrik olarak zaman içinde genişler ve 20-30 yaşlarda sayıları en fazlaya ulaşır. Nevüsler yaş ilerledikçe gerilemektedir. 70-80 yaşlarda kaybolabilirler. Erişkinlerin %55 inde 2 mm den büyük 10-54 ben olabilmektedir.

Melanositlerin deride epidermis, dermis veya her ikisinde de yerleşimine göre junctional, bileşik ve dermal olmak üzere sınıflandırılmaktadır.

Bunlar aslında benlerin yaşla değişim gösteren evreleridir. Örneğin çocukluk döneminde deride dermopepidermal bileşkede yerleşik ve düz junctional ben zamanla deriden kabarmakta ve dermise ilerlemekte ve bileşik bene dönmektedir. Sonra ileri yaşlarda ben hücreleri tamamen dermise inmekte dermal ben olmaktadır.

MOLE GELİSİMİ 1

Junctional melanositik nevüsler

Melanosit kümeleri, dermoepidermal bileşkenin epidermal tarafında diğer bir deyişle epidermis içindedir. Genellikle 3-18 yaşlar arasında oluşan, üzerleri kılsız, düz, hafif kahverengiden koyu siyah kahverengine kadar değişim gösteren, deri seviyesinde veya deriden hafif kabarık makül ve papüllerdir. Çapları 1-6mm arasında değişir. Çevresi iyi sınırlı ve düzgündür. Nevüs pigmentasyonu uniformdur ama bazen orta kısım daha koyu renkli olabilir. Junctional nevüsler, ergenlik çağı ve erişkin hayatta bileşik veya dermal nevüs tipine dönüşüm gösterebilir.

JUNCTİONAL

Bileşik (compound) melanositik nevüsler
Melanosit kümeleri dermaepidermal bileşkede ve papiller dermiste bulunur. Deriden kabarık, bazen kubbe şekilli, düzgün ve kahverengi renk gösteren, yüzeyi düz veya verrüköz olabilen genellikle üzerlerinde kıl bulunmayan lezyonlardır.
compuond nevus
Compound-bileşik nevus

Dermal melanositik nevüsler

Melanosit kümeleri papiller veya retiküler dermistedir. Nevomelanositik nevüsün gelişiminin son evresidir. Klinik olarak melanositlerin diğer tiplere göre en derinde yerleşmesinden dolayı en açık renkli olan nevüs grubudur. Keskin sınırlı, düzgün pigmentasyonu olan, kubbe şekilli papüler lezyonlardır. Papillamatöz veya saplı olabilir. 

dermal nevus 1
Burun kenarında dermal nevus
dermal nevus2
Saçlı deride yapısında saç içeren dermal nevus
dermal nevus4
Sırtta saplı dermal nevus

Melanositik Nevuslerin dermoskopik sınıflaması

Son zamanlarda melanositik nevüslerin dermoskopik sınıflandırılma sistemi tanımlanmıştır. Melanositik nevüsler dermoskopik özelliklerine göre yedi gruba ayrılmıştır.

nevuslerde dermatoscopy sınıflaması

Bunlar; globular (konjenital) nevüs, retiküler (edinsel) nevüs, starburst (Spitz/Reed) nevüs, blue (homojen) nevüs, Vücut yerleşim özellikleri olanlar(yüze, el ve ayağa yerleşenler), spesifik özellikler içeren nevüs (kombine, halo, irrite, egzematöz halo, rekurran), ve sınıflandırılamayan nevüs olarak sayılmaktadır.

Globular Nevi

Benin içerisinde dermatskopik olarak globler, kaldırım taşı görünümü var ve bunlar dermal netsleri göstermektedir. Bunlar doğumla vardır. Gerçek doğumsal benlerdir.

globuler nevus
Dermatoskopik sınıflamada globuler nevus örnekleri

Reticular Nevi

Melanositler bazal tabakada yada junctional yerleşimlidir. Yüzeyel kompaund nevide retiküler paterne çizmektedir. 6 mm den küçüktür.

retiküler nevi
Dermatoskopik retiküler nevus örnekleri

Mix (Komplex) Patern Nevi

Globüler ve retiküler paternlerin bir arad olduğu nevüslerdir.


MELANOSİTİK NEVÜS VE MALİGN MELANOM İLİŞKİSİ

  • Melanositik nevüs sayısının artması ile malign melanom oluşum riskinin arttığı belirtilmiştir. 
  • Ayrıca malign melanom risk faktörleri olarak nevüs çapının 7 mm’den büyük olması, nevüs rengindeki değişiklikler, düzensiz kenar özelliklerinin de önemli olduğu vurgulanmıştır. Melanositik nevüs sayısının artması ile artış gösteren malign melanom riskinin özellikle yüzeyel yayılan malign melanom için geçerli olduğunu saptamıştır.
  • Fazla sayıda edinsel melanositik nevüs bulunmasının akral yerleşimli malign melanom için risk faktörü olduğunu belirtmişlerdir.

  • Malign melanomların bir bölümünün öncül lezyonunun melanositik nevüsler olduğu düşünülmektedir. Malign melanomların %20 ile %60’ında histolojik olarak melanositik nevüs varlığı saptanması bu görüş için önemli bir kanıt oluşturmaktadır. Nevüs ile ilişkili bu melanomların daha çok gövde yerleşimli, yüzeyel yayılan tipte olduğu ve vücuttaki melanositik nevüs yoğunluğunun arttığı sonuçları saptanmıştır.
  • Malign melanom gelişen vücut bölgesindeki melanositik nevüs yoğunluğunun diğer vücut bölgelerinden daha fazla olduğu ve melanom bölgesinin saptanmasında önemli olduğu düşünülmektedir. Özellikle bacak bölgesindeki toplam melanositik nevüs sayısının, melanom riski için iyi bir belirteç olduğu üzerinde fikir birliğine varılmıştır.

 

Dizayn