Nevus, Mole, Benler

"Nevus- Mole" ler  halk arasında "Ben" diye bilinirler. Benleri melanositlerden farklılaştığı düşünülen ve melanin sentezleme yeteneğine sahip hücreler yapmaktadır. Bunlara "nevomelanositer" hücreler denilmektedir. Bu hücreler melanositlerden farklı olarak dendrit yani kolsu uzantıları yoktur ve  hücre toplulukları oluşturmaya eğilim gösterirler. Deride melanosit ve nevomelanostlerin ortak özelliği; derinin renk veren hücrelerinin tek gerçek kanseri olan "Malin Melanom"e dönüşebilme potansiyelleridir.

Bu nedenle benlere çok ciddiye alınmalıdır. benlerin tanı, takip ve tedavileri ancak konusunda uzman bir Dermatolog tarafından yapılmalıdır.

Genel olarak zararsız olan ve büyük bir bölümü renkli tümoral oluşumları sıklıkla kahverengi veya siyah renkte olurlar. Bazıları deriden kabarık dururken, bazıları deri seviyesindedir. Çok değişken boyutlarda gözlenebilir. Doğuştan olabildiği gibi sonradan da çıkabilir. Görünüşlerine, renklerine, kökenini aldıkları hücrelere ve deride yerleştikleri anatomik derinliğe göre göre farklı isimlerle adalandırılırlar.

Benlerin isimlendirilmesinde sınıflandırılmasında farklı yöntemler kullanılmakla birlikte en anlaşılır sınıflama; aşağıda analatılamya çalışılandır. Bu sınıflamada benlerin deride yerleşim derinlikleri be köken aldıkları hüvreler ön plandı düşünülmüştr.

1. Epidermal nevüsler

2. Melanositik nevüsler

3. Dermal nevüsler

 

Dizayn