Dermatolojide cerrahi uygulamalar

Deri ve deri altı dokuları ilgilendirecek hastalıklar ve tömörlerde tanı ve tedavi amaçlı girişimsel cerrahi uygulamalar yapılmaktadır. 

Bunlardan bazıları; 

Lazer Uygulamaları

Dermabrazyon

Lezyonun cerrahi olarak çıkarılması

Deri Biyopsileri 

Saç Ekimi 

Elektrokoter 

Küretaj 

Kriyotedavi


 

Dizayn