Küçük tırnak, Mikronişiya, anonişiya

Micronychia, Mikronişiya, Küçük tırnak-Anonychia, Anonişiya, Tırnak yokluğu


Tırnak ünitesinde tırnağın kısmı yada total yokluğudur. Bu tırnak plağını yapan matrixin doğumsal yada sonradan gelişen patolojilere bağlı olarak dar olması yada yokluğundan kaynaklanmaktadır.
Doğumsal mikronişiya/anonişiya yapan nedenler;

Amniyotik bantlar; çocuğun anne rahmi gelişimi sırasında rahim içerisindeki amniyotik bantlar parmak ve tırnak gelişimini engellemekte buda tırnakların kısmı yada total yokluğuna neden olmaktadır.

Teratojenler; gebeliğin ilk aylarında bu etkenler tırnak gelişimini etkileyerek mikronişiya yada anonişiyaya neden olmaktadır. Teratojenlere bazı örnekler; 
Alkol Carbamazepine
Hidantoine Morfin
Trimethadione Warfarin

Nail patella sendromu, Tırnak patella Sendromu;  Sıklıkla ellerde 3.,4. ve 5. parmakta tırnaklar daha küçüktür. Aile bireylerinde gözlenebilir. LMX1B geninde mutasyondan kaynaklanmaktadır. Röntgen çekimlerinde iliac crestlerde kemik dokusunda artış-exositosis vardır. Diz kemiği olan patellada ya yoktur gelişmemiştir yada küçük ve tam anatomik alanında olmayabilir. Bu sendromlu hastaların % 60 ında böbrek tutulumuna bağlı nefropatilerde bulunmaktadır. 

Epidermolizis büloza; bunun klinik alt gurubu olan "junctional ve dermolitik epidermolizis büllozada" tırnak ünitesinde tırnak yoklukları yada gelişme problemleri gözlenmektedir. 

Ektodermal displazi; embriyo gelişim sırasında ektodermal kaynaklı ter bezleri, kıllar, tırnak ve dişlerde gelişimsel yetersizlik ve anomaliler olabilmektedir. Buna bağlı mikronişiya yada anonişiya gelişmektedir. Tırnaklar ince ve kolay kırılabilmektedir.

Iso Kikuchy Sendromu; (El işaret parmak tırnağında doğumsal gelişim defekti); Her iki elde işaret parmakta mikronişiya ve anonişiya gelişmektedir. Doğumsal olarak gözlenmektedir  ve neden hale bilinmemektedir. Röntgende işaret parmak uç parmak kemiğinde Y şeklinde ikiye ayrıma gözlenmektedir. Sonradan gelişen mikronişiya/anonişiya yapan nedenler;
Tırnak yapım yeri olan matrixin total yada kısmı kaybına bağlı olarak gelişmektedir. Bu travma yada inflamasyon kaynaklı olmaktadır.
En sık neden liken planusun tırnak matrix tutulumudur.
Kazalar, cerrahi uygulamalar, yanıklar, donmalar ve kimyasal madde yanıkları buna yol açabilmektedir.
Raynaud hastalığı, Burger hastalığı ve skleroderma gibi dolaşım sistemini etkileyen durumlarda tırnaklarda beslenme düzensizlikleri ile mikronişiya ve anonişiya gelişebilmektedir. 


 

Dizayn