Tırnakta Mee çizgileri

Tırnakta Mee çizgileri lökonişyanın sistemik hastalıklara bağlı olarak tırnakta enine gelişen yapılardır.

 Mee çizgilerini yapan sistemik nedenler;

Zehirlenme ve ilaçlar

Antimon zehirlenmesi  Fluor zehielenmesi

Arsenik zehirlenmesi Kurşun zehirlenmesi

Karbın monoksid zehirlenmesi Thallium zehirlenmesi


Kemoterapi ilaçları 

Metabolik ve endokrin nedenler

Kaşeksi

Paratiroid hormon yetersizliği Gut hastalığı

Pellagra Hyperalbuminemi

Protein eksikliği Hipokalsemi

Vitamin B12 eksikliği Adet dönmei

Çinko eksikliği 

Kanser ve kan hastalıkları

Karsinodi sendrom Hodgkin hastalığı

Immunohemolitik anemi Sickle cell anemi

Enfeksiyonlar Tifus salgını

Sifiliz Zona

Tüberkülozis Lepra

Kızamıkçık

Paraziter enfeksiyonlar

Sıtma

Cilt hastalıkları

Erythema multiforme Psoriasis

Kalp-akciğer hastalıkları

Kalp yetmezliği MI

Pnömoni

Böbrek hastalıkları

Böbrek yetmezliği Glomerulonefrit

Böbrek nakli

Diğer nedenler;

Yoğun travma Periferik nöropati

Kriyotedavi Ülseratif proktitis


Mees en sık neden arsenik zehirlenmeside görülmektedir. 

 

Dizayn