Tırnaklarda pitting

Pitting

Psoriatic arthritis, Reiter’s sendromu, systemic lupus erythematosus, dermatomyositiste olmaktadır. Lunulada büyük pittingler (elkonyxis) siflizde olabilmektedir.

Sarkoizdozis, pemphigus vulgaristede pitting bildirilmiştir.

 

Dizayn