Telogen Effluvium

Telogen Effluvium

Saçlı deride telogen evre %20 üzerine çıktığında club formunda saçlar atılmaktadır. Saç danstisite normaldir. Hastaların % 30 unda özellike kadınlarda saçlı deride ağrı ve duyu artışları vardır. Saçların taranması daha belirgin hele getirmektedir. Akut dmnemde günlük saç dökülmesi 200-300 lere çıkmaktadır. Pull testi 10 un üzerinde ve telogen saçlar içermektedir. Trichogramda teleogen oranı % 20 lerin üzerindedir.

55

Dermatoscopyde kısa telogen saçlar gözlenmektedr.3-6 cm

54

Telogen saçlarda depigmente bulb buna club formu saç kökü denilmektedir.

2 klinik formu tanımlanmıştır.

 • Akut Telogen Effluvium

Dökülmeyi yapan nedenden 3 ay  içerisinde ortaya çıkmaktadır ve 6 aydan uzun sürmemektedir. 

Ateşli hastalıklar, doğum, psikolojik yoğun stres cerrahi travmalar sonrası kan kayıpları sert ve kontrolsüz diyetler yapan nedenler arasındadır.

Saç kaybı % 50 den azdır. Tüm saçl deride azalma yanında incelme söz konusudur ve bitemporal geri eçkilme gözlenmektedir.Bir sure sonra saç yoğunluğu eski haline gelmektedir.

Hastada altta yatan neden bilinmiyor ise demir, tam kan tiroid fonksyonları sys testleri ve otoantikorlar bakılmalıdır. İalç kullanımı OCS ve bunların kesilmesi sorgulanmalı ve AGA yönünde değerlnedime yapılmalıdır.

Akurt ve korınik formu vardır.Kronik formu 6 aydan uzn sure formudur ve sıklıkla orta yaş üzerinde gözlenmektedir. Günlük saç dökülmesi 80-150 lerin altında ancak belirgin bir seyrekleşme mevcuttıur. Seyrekleşme alanında 3-6 cm yen saçlar gözlenmektedir. Kornik formunda frototemporal gerileme olmaktadır.Kronik formunda trichodyna gözlenmektedir.

 • Kronik Telogen Effluvium

6 aydan daha uzun süren telogen effuliımdur. Altta yatan demir eksikliği, diyet bozuklukları(protein-kalori malnutrisyonu, çinko eksikliği) tiroid hastalıkları, metabolik hastalıklar(böbrek ve karaciğer hastalıkları ve maliniteler), SLE, HIV, ilaçlar olabilmektedir.

Son çalışmalar düşük serum ferritin seviyesi (≥20 μg/l) ile saç dökülmesi arasında direkt bir ilişki bulunmamıştır.

Klinik olara bitemporal geri çekilme pozitif pull test vardır.  Hasta büyük saç yumaklarını toplayabilir. Dökülme mevsimler ile artıp azalabilir.

60  61

Saçın siklusuna gore telogen effulium 5 subkatogoriye ayrılmaktadır.

 1. Hızlı anagen geçiş; patolojiye bağlı olarak anagen evredeki saçlar hızla telogen evreye girmektedir. Bu en sık gözlenen telogen effulium formudur. Sıklıkla stress, ilaçlar, UV , kilo kaybı, sigara içimi, s ve ateşli durumlar sonrasında gözlenmektedir. Patolojiden sonraki 3-4 ayda gözlenmektedir.
 2. Gecikmeli anagen geçiş; anagen evre normalden uzamış ve bunlar telojene geçtiğinde hızla dökülmektedir. Örneğin gebelik sonrası gelişen telogen effulium nu tiptir.
 3. Hızlı telogen evreden çıkış; Burada saçlar telogen evreden hızla anegen evreye girmekte buda dökülmelere neden olmaktadır. Minoxidil tedeavileri sonrası gelişen dökülmelerde olduğu gbi
 4. Uzamış teleojen evre; burada saçlar telojen evrede olması gerekenden fazla kalmakta ve anagen evreye geçerken dökülmektedir. Uzamış gün ışığı yada kısalmış gün ışığında fizyolojik mevsimsel telogen dökülme olmaktadır.
 5. Kısa anagen evre; Sıklıkla AGA da olmaktadır.
Telone effulivum yaptığı bilinen ilaçlar,

 • Telogen effluvium yaptığı bilinen ve mekanizması açıklanmış ilaçlar;

Retinoidler;

 • Vitamin A;(>50,000 I.E. daily)
 • Acitretin
 • Isotretinoin

Folliküler papilada kan akımını azaltanlar;

 • Heparin
 • Warfarin

Anti hiperlipidemikler;

 • Fibrates (Clofibrate Bezafibrate, Fenofibrate)
 • Lovastatin

ACE inhibitörleri;

 • Captopril
 • Enalapril

Tiroid ilaçları;

 • Propylthiouracil
 • Levothyroxine
 • Amiodarone (anti-arrhythmic)
 • Lithium (antipsychotic)

Androjenik etki gösteren ilaçlar

 • Mesterolone
 • Testosterone
 • Danazol
 • Nandrolone
 • Stanozolol
 • Norethisterone
 • Levonorgestrel
 • Tibolone

Aromataz inhibitör özellikteki ilaçlar

 • Letrozole
 • Anastrozole
 • Formestane

Interferonlar;

 • Alpha interferon
 • Gamma interferon


 • Telogen effluvium yapan ancak mekanizması bilinmeyenler;

HT kullanılan beta blokerler;

 • Acebutolol
 • Nadolol
 • Atenolol
 • Pindolol
 • Labetalol
 • Propranolol
 • Metoprolol

Glukgomda kullanılan topical beta blokerler;

 • Betaxolol
 • Timolol
 • Levobunolol

Ağrı kesici ve NSAI lar;

 • Acetaminophen
 • Piroxicam
 • Ibuprofen
 • Indomethacin
 • Ketoprofen
 • Penicillamine
 • Naproxen
 • Gold and gold compounds

Anti psikotik ve antidepresanlar;

 • Amitriptyline
 • Haloperidol
 • Desipramine
 • Imipramine
 • Doxepin
 • Nortriptyline
 • Fluoxetine
 • Trimipramine

Antiepileptikler;

 • Carbamazepine
 • Paramethadione
 • Clonazepam
 • Phenytoin
 • Ethotoin
 • Trimethadione
 • Mephenytoin
 • Valproic acid

Antibiyotikler/tuberküloz ilaçları

 • Thiamphenicol
 • Isoniazid
 • Ethambutol
 • Gentamicin
 • Nitrofurantoin

Diğerleri;

 • Chloroquine, hydroxychloroquine(sıtma ilaçları)
 • Albendazole, mebendazole(parazit ileçları)
 • Cimetidine, famotidine,ranitidine (antiasit mide ilaçları)
 • Allopurinol (gut ilacı)
 • Sulfasalazine
 • Bromocriptine( prolactin inhibitörü ve anti-parkinson)
 • Levodopa(anti-Parkinson ilacı)
 • Halothane (anestezi ilacı)

 

Dizayn