Epidermal Nevus-Benler

Epidermal Nevüsler

Efelid - Çil

Özellikle derinin günese maruz kalan bölgelerinde görülür ve  çocukluk döneminde ortaya çıkmaktadır. Kış mevsiminde renkleri soluklaşmakta hatta eriskin dönemde kaybolma eğilimi göstermektedir.  Boyutlar  çoğunlukla 5 mm’nin altında olan kırmızı veya açık kahverengi makül-lekelerdir. Beyaz tenli, kızıl saçlı kişilerde daha sıklıkla ve yaygın görülmektedir.

efelid
8 yaında erkek, yüz orta kısmında efelid-çil

Nevus spilus-Speckled lentiginous nevus

Sıklıkla oval yada düzensiz şekillere sahiptir.  Zeminde  açık yada koyu kahverengi makül-leke şeklinde bir ben ve bu ben içerisinde daha koyu kahverengi-siyah lekeler yada papüller-deriden kabarmalar bulunmaktadır. Görülme sıklığı %2 dir. Herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir.  Nevus spilus gövdede ve kol ile bacakların alt kısmında gözlenmektedir.  Üzerinde kıl olmaması "Becker nevus"ten ayrımında önemlidir. Boyutları 1-20 cm arasında olabilir.  Doğuştan hafif sütlü-kahve lekeler şeklinde başlayıp yaşın ilerlemesi ile üzerinde koyu lekeler gelişebilmektedir. "Nevus spilustan" maling melanoma - MM gelişimi çok nadirdir.

nevus spilus
Nevus spilus

Lentigolar

Lentigo simplex; Basit leke

Bunlar keskin kenarlı, yuvarlak yada oval şekilli, kahverengi yada daha koyu lekeler şeklindedir. Çocukluk döneminde ilk gözlenir ileri yaşlardada ortaya çıkabilmektedir. Güneş teması ile ilgili değildir.

lentigo simplex
Lntigo simplex

Solar lentigo (lentigo senilis);

Karaciğer lekesi olarakta bilinmektedir.  Güneşe ve güneş hasarına maruz kalınan yerlerde oval-yuvarlak şekilli lekeler gelişmektedir. Sıklıkla el üstlerinde, yanaklar ve alında, sırt ve omuzlar en sık yerleşim alanlarıdır. Yaşlıllarda daha sık gözlenmektedir. Kızıl saçlar ve açık tenlillerde daha sık gözlenmektedir.  Bunların yanında güneş hasarlı ciltlerde sık gözlediğimiz, Aktinik purpura, Aktinik keratzis gibi lezyonlarda sık gözlenmektedir.  Zamanla renklerinin koyulaşıp açılabildiği, daha genişlediği de gözlenebilir.  Genellikle deri seviyesinde, bazen yüzeyinde hafif skuam bulunan, 0.5-1.5 cm çapında yuvarlak veya oval, çevreye doğru yıldızsı uzantılar gösteren, düzensiz renk değişiklikleridir. Rengi açık kahverengi ile ten rengi arasında değişir, bazen siyah da olabilir.  Herhangi bir yakınma vermez ve sadece kozmetik amaçla planlanan tedavilerle ortadan kaldırılabilir.

solar lentigo
Solar lentigo

PUVA lentigoları;

PUVA tedavilerinde lekeler gelişebilmektedir. Bunların farkı güneş gören alanlardan daha çok ışık tedavisi görülen alanlarda ortaya çıkmalarıdır.

puva lentigo
Sedef Fototedavisi görmüş hasta ve PUVA lentigoları

Mürekkep Lekesi lentigo (sunburn lentigo);

Güneş yanılları sonrasında gözenir. Bunlar sıklıkla omuzlarda gözlenmektedir. Düzensiz kenarlı, koyu renkli lekelerdir.

ink lentigo
Omuzda Mürekkep lekesi - Ink Lentigo

Genital organlarda (Labia,  penis ve vulva)  melanosis (mukozal lentigo);

Mukozal lentigolar ağızda dudakta açık kahverenkli, genital alanda daha koyudur. Kadınlarda sıklıkla dış dudaklarda gözlenmektedir.

Mukozal lentigo
Üst dudakta mukozal lentigo

Çok sayıda lentigoların olduğu özel sendromlar

Bazen vücutta çok sayıda ve yaygın lentigolar olabilmektedir. Bu lentigolar doğuştan bir sure sonra gelişmektedir.  Büyük bir kısmında lentigolara ek vücut sistem anomalileri yoktur. Bazende lentigolara başka şikayetlerde eklenebilmektedir. Bunlar lentigolarla birlikte olan sendromlardır.  LEOPARD sendromu, Peutz–Jeghers sendromu, Moynahan sendromu ve Centrofacial lentiginosis; Carney complex(NAME ve LAMB sendromu olarakta adlandırılmaktadır. ) gibi. örneğin LEOPARD sendromunda çok sayıda lentigo, kalp EKG düzensizlikleri, göz şekil düzensiziliği, kalpden akciğer gelen ana damarda-pulmoner damarda darlık,  genital organ anomalileri, kısa boy ve sağırlık gibi olabilmektedir. Bu nedenle çok sayıda lentigoda hastanın sendromlar yönünde mutlaka değerlendirilmesi gerekmektedir.

leopard
Leopard Sendromlu bir hastada çok sayıda lentigo

Vücudun tek tarafında ve belli bölgesinde çok sayıda  lentigo

Lentigo bazen vücudun tek bir bölgesinde çok sayıda olabilmektedir. özellikle göz  konjuktiva tuutlumu en sık yerleşim alanıdır.

Becker’s nevus

Özel bir ismi olan bu ben aslında nevomelanositer bir ben değildir. Erkeklerde kadınlara göre 5-6 kat daha sık rastlanır. Büyük kahverengi bir leke, üzerinde sıklıkla kıl artışı şeklinde kendini göstermektedir. Bazen kıllanma ve pigmentasyon tam olarak üst üste  gelmeyebilir. Kenarları düzensiz ancak keskin kenarlıdır. Sıklıkla omuz, sırt üst ve alt kısmında gözlenmektedir. Maling melanoma gelişimi yoktur.

Becker’s nevus sendromu; bu sendromda bu nevuse ek olarak düz kaslardan kaynaklanan hamartom olarak isimlendirilen doku tümörleri,  vücudun nevusun olduğu yerin diğer yanında; meme gelişim geriliği, kol ve bacakta gelişim geriliği, iskelet anomalileri, skolyoz-kamburluk, spina bifida-omurilik kapanma defekti görülebilmektedir.

becker nevus
Becker Nevus

Café au lait lekeleri

Café-au-lait spot yada makül(CALS-CALM) ismini renginin sütlü kahveye benzemesinden almaktadır. Çocuklarda oldukça sıktır ve doğum lekeleri rasında yer almaktadır. Yeni doğanlarda görülme sılığı  % 0.4-2.7 dir. 5 yaşın altında en az bir CALS görülme oranı % 24 kadar yüksektir. Ancak 5 den fazla olması ve büyük CALS varlığı son derece önemlidir. nörofibromatozis,  McCune-Albright sendromu olarak adlandırılan genetik birçok hastalıklarda CALS lar tanı kriterleri içerisinde yer almaktadır. Ayrıca çok sayıda CALS varlığı bazı kanserlerin daha sık görülebileceği anlamıda taşımaktadır.

CALS keskin kenarlı, yuvarlak yada oval şekilde boyutları 2 mm ile 20 cm arasında değişmektedir. En sık gözlenenleri 2 cm nin altındadır. Tüm vücutta görülebilmekle birlikte sıklıkla çillerin tersine güneş görmeyen yerleri tercih etmektedir

cafe
Sırtta cafe au lait lekeleri

 

Dizayn