Cerrahi eksizyon ve Mosh Cerrahisi

Lezyonun cerrahi olarak çıkarılması

Özellikle Maling melanoma dışındaki deri kanserlerinde bu yöntem tercih edilmektedir. Çıkarılacak deri kenseri yerleşim yeri,  kanser boyutu ve çıkarma sonrası derinin kapatılması uygun ise bu yöntem tercih edilmektedir. Öncelikle kanser dokusu ve sınırı işaretlenmekte. Sonrada bunun çevresine kanser kenarılarına 4-6 mm uzaktan  emniyet alanı işaretlenmektedir. Sterilizasyon sağlanır ve uygulama yapılacak alana lokal anestezi uygulanmaktadır. Eliptik kesi sık özellikle gövde ve kol ile bacaklarda uygulanır. Lezyon tam derinikte çıkarılarak uygun dikiş seçimleri ile cerrahi alan kapatılır.

cerrahi
Deride eliptik cerrahi uygulaması

Mohs Trafından tanımlanan mikrografik cerrahi uygulaması

Çıkarılan deri tümörünün çevre ve derin dokularda atıklarının kalmamasını ve kanserin tekrarlamamasını amaçlayan özel bir cerrahi tekniktir. Özellikle daha agrasif  cilt tümörleri ve kanselerinde etrcih edilmektedir.

İlk olarak tumor sterilizasyon ve lokal anestezi altında cerrahi olarak çıkarılır. Ancak bu alan kapatılmaz. İlk alınan parça patolojye gönderilir. Eğer patoloji  raporu kanserin çevre ve derin dokularda yeteri kadar alınmadığı ifade eder ise bu Mosh tekniği kulanılır. Bunun iin ilk cerrahi uygulama yapılan alanın çevresinde şüpheli 1-2 mm lik alan işaretlenir. Alan 3 bölünerek her bir alan çıkarılır ve işaretlenerek tekrar  patolojiye gönderilir. Patoloji sonucuna her bir kenarda patoloji sonucu temiz gelen kadar bu uygulama tekrarlanmaktadır.

mosh
Mosh cerrahisi uygulanarak yeniden çıkaralan parça A1-3 olarak işaretlenmektedir. Patoloji raporı A1 de tümörün devamı yönünde geldiği için A1 alanında cerrahi işem tekrarlanmaktadır.

 

Dizayn